Profesionálne služby v oblasti účtovnej a mzdovej agendy Naše služby
handshake icon
profesionálne služby už viac ako 15 rokov
Garancia spokojnosti
Prvá konzultácia ZDARMA

Spracovanie miezd

Ponúkame kompletné spracovanie miezd a personalistiky v Bratislave v súlade s aktuálnou legislatívou od prihlasovania zamestnancov až po úhrady platobných prostriedkov a vypracovanie reportov.

Nahradíme vašu mzdovú učtáreň a personálne oddelenie. Toto rozhodnutie Vám ušetrí prevádzkové náklady za vlastnú mzdovú učtáreň – neplatíte mzdovú účtovníčku , odvody, potrebné vzdelávanie a v neposlednej rade software.

uctovnictvo

Mesačné spracovanie miezd

 • Spracovanie a vyhotovenie výplatných pások, výplatných listín a rekapitulácie
 • Doručenie výplatných pások
 • Vypracovanie a odoslanie výkazov do poisťovní a na daňový úrad
 • Zrážky zo mzdy z titulu exekúcie, splátky
 • Vyhotovenie mesačného prevodného príkazu pre vašu banku
 • Archivácia agendy

Spracovanie personálnej agendy

 • Vedenie evidencie zamestnancov
 • Pracovnoprávny servis – konzultácie
 • Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • Príprava a spracovanie pracovných zmlúv a dohôd
 • Potvrdenia a dokumenty pre zamestnancov
 • Dohody o hmotnej zodpovednosti
 • Archivácia personálnej agendy

poistenie

Komunikácia s úradmi a poisťovňami

 • Plné zastúpenie klienta v komunikácii s úradmi a poisťovňami
 • Spracovanie výkazov do sociálnej a zdravotných poisťovní
 • Prihlášky a odhlášky do poisťovní
 • Spracovanie tlačív, prehľadov a hlásení na daňový úrad
 • Príprava a zasielanie podkladov Štatistickému úradu
 • Vypracovanie ročného zúčtovania daní
© 2019 PDC s.r.o. - All Rights Reserved
| Design: Lenka Dobranská |
Code: Vladimír Balent