Profesionálne služby v oblasti účtovnej a mzdovej agendy Naše služby
handshake icon
profesionálne služby už viac ako 15 rokov
Garancia spokojnosti
Prvá konzultácia ZDARMA
uctovnictvo

Daň z pridanej hodnoty

 • Registrácia platiteľa na DÚ – povinná, dobrovoľná
 • Evidencia DPH
 • Daňové priznanie k DPH
 • Kontrolný výkaz
 • Vypracovanie súhrnných výkazov
 • Elektronické podávanie daňových priznaní

Daň z príjmov – fyzické osoby

 • Daňové priznanie typu A – zamestanci
 • Daňové priznnie typu B – podnikatelia
 • Daňová evidencia
 • Paušálne výdavky

Daň z príjmov – právnické osoby

 • Daňová optimalizácia
 • Transformácia účtovného výsledku na daňový základ
 • Pripočitateľné položky k základu dane
 • Odpočitateľné položky
 • Preddavky na daň

Daň z motorových vozidiel

 • Priznanie
© 2019 PDC s.r.o. - All Rights Reserved
| Design: Lenka Dobranská |
Code: Vladimír Balent