Professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Buchhaltung und Lohnverrechnung Unsere Dienstleistungen
handshake icon
Professionelle Dienstleistungen seit über 15 Jahren
Zufriedenheitsgarantie
Erste Beratung/Konsultation GRATIS

Ako postupovať, pri zmene doterajšieho účtovníka a prechode s účtovníctvom k spoločnosti PDC s.r.o.?

Proces zmeny účtovníka vyzerá dosť zložito, no my Vám so zmenou maximálne pomôžeme. Z Vašej strany nám stačí odovzdať kontakt na doterajšieho účtovníka a my sa s ním dohodneme na všetkých detailoch odovzdania účtovníctva, vyžiadame si potrebné podklady k tomu, aby sme boli schopní nadviazať na účtovné stavy a celý proces vybavíme za Vás.

Ako zriadiť elektronickú komunikáciu z finančnou správou?

Každý podnikateľ je povinný komunikovať so správcom dane výlučne elektronicky. Znamená to, že čokoľvek chcete správcovi dane doručiť alebo predložiť, ste povinný odoslať to elektronicky. Samozrejmosťou je podávanie daňových priznaní a kontrolných výkazov k DPH, ktoré sa dajú podať tiež len elektronicky. Stačí nám povedať a elektronickú komunikáciu vybavíme za Vás. Pripravíme Vám podklady na podpis , po ich prevzatí si na Finančnej správe vytvoríme väzbu a vo všetkom už budeme komunikovať za Vás my.

Ako postupovať v prípade daňovej kontroly?

Pri všetkých druhoch daňových kontrol sme Vám plne k dispozícii. Pripravíme doklady, ktoré sú požadované správcom dane, poradíme čo všetko správcovi dane predložiť, ako s ním pri výkone daňovej kontroly komunikovať a na čo všetko si treba dať pozor. V niektorých zložitejších prípadoch navrhujeme využiť možnosť zastupovania na základe plnej moci. Veľa klientov túto možnosť využíva najmä z dôvodu úspory ich času.

Ako a kde Vám doručím doklady?

V prevažnej miere si doklady od klientov preberáme 1x mesačne na osobnom stretnutí. V prípade väčších firiem môže účtovníčk pravidelne navštevovať priamo klienta a jeho doklady a účtovníctvo môže spracovávať u neho. Ďalšou možnosťou je zasielanie oscanovaných dokladov, ktoré my následne spracovávame. Klientovi tak zostávajú originály a my pracujeme len s elektronickými kópiami dokladov. Všetky takéto a podobné organizačné záležitosti dohadujeme s klientom vždy vopred, pričom sa snažíme maximálne vyhovieť jeho požiadavkám.

Ako si vybrať správneho účtovníka?

V dnešnej dobe neustáleho rastu počtu podnikateľov a podnikateľských subjektov takmer každý nový podnikateľ alebo spoločnosť naráža na problém s výberom správneho, resp. vhodného účtovníka.

Súčasná legislatíva platná v Slovenskej republike umožňuje poskytovať účtovnícke služby hocikomu. Prevádzkovanie tejto živnosti nie je podmienené odbornou spôsobilosťou, čiže nie je vyžadované ani stredné odborné vzdelanie. Znamená to, že ak naozaj ktokoľvek požiada živnostenský register o pridelenie tejto živnosti bude môcť poskytovať účtovnícke služby. Zo skúseností vieme, že vyberať len na základe ponúkaných cien je absolútne nesprávne a je potrebné zvážiť oveľa viac faktorov, ako len cenu. Ako teda vybrať toho správneho účtovníka? Aké by mal byť schopnosti, vlastnosti, čo by mal poskytovať a vedieť? A ako zistiť, či skutočne to, čo nám niekto tvrdí je pravda, keď my sami nie sme schopní posúdiť tieto tvrdenia? V prvom rade odporúčame zistiť informácie o vzdelaní a najmä o praxi účtovníka. Ak účtovníctvo bude viesť účtovnícka spoločnosť, treba zistiť, kto konkrétne bude spracovávať práve Vaše doklady a viesť Vaše účtovníctvo. Samozrejmosťou je spolupráca na základe zmluvy o poskytovanie služieb, kde by malo byť jasne zadefinované, čo konkrétne účtovnícka spoločnosť bude poskytovať, za čo ručí a akým spôsobom za to ručí, ako a za akých podmienok sa zmluva dá vypovedať a určite výška odplaty za poskytované služby. Ďalej skúste zistiť, či sa účtovník orientuje v základnej problematike týkajúcej sa Vášho podnikania, či sa vzdeláva, či napr. upozorňuje na zmeny v legislatíve atď.

Ideálny stav je, keď účtovník zabezpečí kompletne všetku komunikáciu so všetkými inštitúciami elektronickou formou. Taktiež je vhodné, keď Vám účtovník okrem základných informácií o tom, čo, kedy a kam treba uhradiť, poskytne aj ďalšie informácie - výstupy z účtovníctva , ktoré Vám samozrejme vysvetlí, aby ste boli schopní ich správne čítať a na základe toho sa správne rozhodovať v podnikaní. Účtovník by Vám mal vedieť poradiť aj ohľadom tvorby zmlúv (aspoň základy), mal by vedieť poskytnúť bežné daňové poradenstvo a pod. V podstate ide o to, aby ste o účtovníctve ani nevedeli. Ak Vám nechodia pokuty a upozornenia z rôznych úradov, ak dobre dopadnú prípadné daňové a iné kontroly, ak dostávate od účtovníka včasné a presné informácie, tak by malo byť všetko v najlepšom poriadku. Ak takého účtovníka nájdete, môžete byť skutočne spokojní.

© 2019 PDC s.r.o. - All Rights Reserved
| Design: Lenka Dobranská |
Code: Vladimír Balent